fbpx
Menu Sluiten

Zorgen voorkomen

Op 4 november heeft de gemeenteraad de gemeentebegroting besproken. In de gemeentebegroting staat voor ruim 88 miljoen euro aan plannen voor onze dorpen en buurten. De gemeenteraad besluit bij de behandeling van de begroting welke plannen doorgaan en welke niet. De gemeenteraad kan zelf ook plannen en ideeën aan de begroting toevoegen.

Aan goede groene ideeën geen gebrek bij Progressief Bernheze. Dus hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor belangrijke thema’s als het oplossen van de wooncrisis, het oplossen van de klimaatcrisis en het geven van goede zorg aan wie dat nodig heeft. Voor dat laatste heeft Progressief Bernheze zelf een idee aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onze gemeente heeft de afgelopen jaren namelijk grote spaarpotten opgebouwd met daarin zorggeld dat overgebleven is. Dat geld kunnen we als gemeente gebruiken om toekomstige zorg en zorgen te voorkomen. Als iemand eenmaal in de problemen is beland is het vaak lastig weer uit de problemen te komen. Dus loont het om iemand al vroeg de helpende hand te reiken. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of de gemeente niet vaker preventieve hulp kan verlenen. Bijvoorbeeld om mensen aan het werk te houden, te voorkomen dat jeugdzorg nodig is of om te voorkomen dat mensen ongezond leven. Dat is uiteindelijk winst voor de individuele inwoner en voor ons als gemeenschap.