fbpx
Menu Sluiten

Van het bestuur, november 2023

Inleiding

Een “Hoi” aan alle leden. 

In de afgelopen ledenvergadering is er al even over gesproken; een periodiek ledenblad waarin opgenomen de bekende raadsbrief alsook mededelingen vanuit het bestuur. 

Het is bedoeld om de betrokkenheid met de partij te vergroten en ook om enthousiasme los te maken om op welke manier ook een bijdrage aan onze politieke vereniging  te leveren.

Dat laatste is nogal urgent geworden nu onze voorzitter Katja Brooijmans is teruggetreden.  Het bestuur behoeft snel goede aanvulling. We gaan daar vanuit bestuur en fractie de komende tijd hard naar op zoek.

Strategisch overleg

Bestuur en fractie voeren op dit moment in enkele sessies overleg over onze aanpak in de toekomst. Belangrijk onderwerp is de continuïteit van onze politieke vereniging. Uitbreiding van het bestuur is daarbij vanzelfsprekend van groot belang. Hoe gaan we dat realiseren en zien te bestendigen? Verder werpen we onze blik op het werk van onze fractie en commissieleden in relatie tot ons verkiezingsprogramma. In hoeverre komt hetgeen we wilden uit de verf? Mochten daar bij jullie nog gedachten en ideeën over bestaan, laat het ons vooral weten. Onze volgende sessie is begin januari.

Actie 2023

Het afgelopen jaar hebben we ons nadrukkelijk met het actief (langzaam) verkeer in Bernheze beziggehouden. Op 5 december wordt op het gemeentehuis in het bijzijn van de pers het rapport aan de wethouder overhandigd. Het is een rapport van 65 pagina’s geworden waarin knelpunten in de vijf dorpen worden aangehaald en waarin aanbevelingen worden gedaan. Het rapport is nadat het gereed was fysiek besproken met enkele mensen van de fietsersbond die redelijk enthousiast waren over het eindresultaat.

Nieuw actieonderwerp voor 2024

Ook het komend jaar zouden we weer flink aan de weg moeten  timmeren met een actiepunt uit ons verkiezingsprogramma. We horen graag van onze leden of er onderwerpen zijn die volgens jullie meer aandacht behoeven. Zie onze website. Laat het weten.

Als we een voorzet mogen geven. Ons verkiezingspunt om buurten te betrekken bij de inrichting van de straten zou als actie mooi aansluiten bij ons verkeersrapport, waarin al ‘straatadviezen’ staan. Vinden jullie dat er  meer urgente zaken zijn om op te pakken. Laat het even weten.

Bijeenkomst mobiliteit Nistelrode

Op 20 november vond er een bijeenkomst in de Nesterlé plaats over de mobiliteit in Nistelrode. Op het moment dat dit blaadje wordt gemaakt  moet die overigens nog plaatsvinden. We zijn uitgenodigd en proberen erbij aanwezig te zijn.