fbpx
Menu Sluiten

Plannen voor de dorpen

Deze weken wordt er in de gemeenteraad gepraat over de perspectiefnota. In de perspectiefnota geeft het gemeentebestuur aan welke plannen zij de komende jaren wil gaan uitvoeren en hoeveel dat gaat kosten. Vervolgens krijgt elke politieke partij uitgebreid de gelegenheid op die plannen in te gaan én te debatteren over aanvullende of vervangende voorstellen. 

Progressief Bernheze vraagt op deze momenten steevast aandacht voor meer ambitie op het gebied van wonen, duurzaamheid en zorg. Op het gebied van wonen wordt daaraan regelmatig gehoor gegeven. De gemeenteraad is samen met het college op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer betaalbare koop- en huurwoningen te realiseren en de eerste plannen lijken er eindelijk echt te gaan komen. 

Maar op het gebied van duurzaamheid en zorg moeten er nog flinke stappen gezet worden. Daarvoor maken de nu gepresenteerde plannen nog geen aanzet. Er gaat heel veel onderzocht worden en nog heel weinig actie ondernomen worden. Dat moet echt anders. 

Voor het realiseren van onze doelen op het gebied van duurzaamheid is een schijntje niet genoeg. Om een echte omslag te maken naar een minder vervuilende, bewustere gemeente moet je durven investeren in goede plannen die mensen aanmoedigen zelf energie op te gaan wekken, of minder energie te gaan gebruiken Ook voor de zorg geldt dat je er met enkel onderzoeken niet komt. Er zal geld geïnvesteerd moeten worden in plannen die de zorg voor meer mensen toegankelijk maken, of simpelweg in handjes. Daar gaan wij voor.