fbpx
Menu Sluiten

Opvangcrisis? Bespreek het met je inwoners!

Het college roept op om in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de bijdrage van de gemeente Bernheze aan het oplossen van de opvangcrisis. Noodzakelijk. Maar dat kunnen we én moeten we niet alleen doen. Nemen van besluiten daarover, gaat iedereen aan. Progressief Bernheze wil zich daarom hard maken voor een eerlijk maar vooral constructief en goed gesprek met de inwoners van Bernheze over de opvangcrisis. De schijnparticipatie voorbij. Niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen.

College en gemeenteraad voeren volgende week een eerste gesprek over de vraag: ‘Op welke manier Bernheze een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opvangcrisis.’ Progressief Bernheze stelt voor om die vraag ook aan u te stellen met als methode het burgerberaad.

Een burgerberaad laat inwoners politici helpen om beslissingen te nemen over complexe – vaak polariserende – onderwerpen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. Daarvoor worden de burgerraadsleden betaald en de uitkomsten mogen niet worden genegeerd. Van tevoren maak je duidelijke afspraken over hoe er met de uitslag wordt omgegaan. De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen die door de vraagsteller – laten we uitgaan van ons college – wordt gebruikt om besluiten te nemen. Een burgerberaad is dus geen vervanging van de gemeenteraad; het is een aanvulling op en versterking van onze lokale politiek.