fbpx
Menu Sluiten

Onze reactie op het bestuursprogramma

Op donderdag 3 november en donderdag 10 november gaat de gemeenteraad in gesprek over de plannen voor de komende jaren. Die plannen zijn opgeschreven in een bestuursprogramma en de begroting.

Progressief Bernheze wil Bernheze groener, gezonder en socialer maken. Daarom doen wij voorstellen om:

  • meer mensen te helpen om te blijven sporten, gezond te kunnen eten en schoolspullen te kunnen kopen.
  • zorggelden in te blijven zetten voor investeringen in de gezondheid van mensen.
  • een actieprogramma op te stellen om de lucht-, water- en bodemkwaliteit in onze gemeente te verbeteren.
  • inwoners met ideeën beter te helpen.

Hiernaast kan je de bijdrage van Jesse Jansen aan het debat op 3 november terugkijken. Hieronder kan je de bijdrage teruglezen.

Spreektekst debat 3 november

Maart lijkt met alles wat er gebeurt in de wereld alweer lang geleden. Maar de nieuwe periode is pas net begonnen. Deze bespreking van bestuursprogramma en begroting is het eerste grote moment waarop we aan onze inwoners kunnen laten zien wat hun stem in maart heeft betekend. Het eerste grote moment waarop we met elkaar laten zien waarom er nieuwelingen aangewezen zijn om zich met het gemeentebestuur te bemoeien, of ouwe rotten zijn aangewezen om de schatkist te blijven bewaren.

De bijna twaalfduizend mensen die in maart naar de stembus zijn gegaan hebben hopelijk hoge verwachtingen van ons. Die verwachtingen hebben wij waar te maken. Want in tijden waarin steeds meer mensen het moeilijk hebben kan juist de lokale politiek het verschil voor die mensen maken. En Progressief Bernheze is vastberaden dat te doen.

De meeste mensen in Bernheze hebben het goed. De werkloosheid is laag, het besteedbaar inkomen is hoog en de meeste mensen hebben een spaarpotje om op te teren. Maar dat geldt niet voor iedereen. Hoe groter de groep waarmee het goed gaat is, hoe groter ook de kans dat de groep waarmee het minder goed gaat wordt vergeten.

Maar die groep dreigt wel groter te worden. Door alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt komen mensen die altijd goed rond hebben kunnen komen in de knel. En durf je dan op te staan en om hulp te vragen? Progressief Bernheze hoopt het.  

Maar wij vrezen dat deze mensen uit schaamte voor andere maatregelen kiezen. Kiezen voor het overboord gooien van muziek- en sportlessen of de keuze maken voor goedkope junkfood in plaats van gezondere, duurzamere alternatieven. Kiezen voor de route zonder schaamte, maar met alle gevolgen van dien voor gezondheid, ontwikkeling en contact met andere mensen. Een recept voor problemen. Problemen voor de mensen zelf, maar uiteindelijk ook voor onze gemeenschappen als geheel.

Van een bestuursprogramma dat midden in een crisis als deze geschreven wordt mag je daar een duidelijk antwoord op verwachten. Het tegendeel is echter waar. Dit bestuursakkoord doet alsof de crisis niet bestaat of van korte duur is. Maar voor de mensen die nu met kopzorgen zitten is dat niet zo. Die kunnen niet wachten op de ontwikkeling van een aanpak. Die verwachten antwoorden van de politiek. En als die antwoorden niet in dit bestuursprogramma staan waarin alle ambities voor de komende vier jaar staan dan vindt Progressief Bernheze dat gewoon wereldvreemd.

Gelukkig heeft de gemeenteraad het heft in eigen hand genomen en het college per motie gevraagd om te komen met een ruimhartige compensatieregeling voor mensen die door de energiekosten in de knel komen. Gezien de urgentie verwacht Progressief Bernheze dat deze regeling inmiddels klaar is en uitgevoerd wordt, en dat er een klusteam in de wijken aan de slag is om mensen te helpen bij het nemen van energie- en waterbesparende maatregelen. Maar is dat ook zo? En welke andere maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet langdurig in financiële problemen komen?

Waarom zouden we bijvoorbeeld de norm voor bijzondere inkomensondersteuning niet verhogen van 120 naar 130%? Met een beperkte investering kunnen we een grotere groep mensen helpen om te blijven sporten, muziekles te blijven volgen en noodzakelijke vervangingen te kunnen doen. Wij gaan daarvoor een voorstel doen.

Dat zou ook een mooie besteding zijn van het geld dat jaarlijks overblijft in het sociaal domein. Want wat Progressief Bernheze betreft moet dat geld geïnvesteerd blijven worden in het welzijn van onze inwoners. Om dat te garanderen hebben wij een amendement voorbereid.

Gelukkig blijft niet elke crisis in dit bestuursprogramma onbenoemd. Voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit is terecht een heel hoofdstuk ingeruimd. Daarin vinden wij veel goede punten terug. 

Na jaren van verstening gaan we eindelijk weer vergroenen in de dorpen. Na jaren van bomenkap gaan we aan de slag met bomenplant. Progressief Bernheze kijkt uit naar de Misse als het groene dorpspark van Heesch. Want dat is waar dit college voor gaat zorgen, toch? Of is daarvoor nog een motie nodig? 

Maar alleen inzetten op het klimaatbestendig maken van onze dorpen is onvoldoende. Dat we aan de slag moeten met klimaatbestendigheid is een gevolg van een te lakse houding in de voorbije jaren. 

Het is logisch dat we ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Maar de échte ambitie moet volgens Progressief Bernheze een andere zijn. Voor de gezondheid van onze planeet en onszelf moeten we ons niet alleen aanpassen. We moeten ervoor zorgen dat de klimaatverandering die ontstaat door ons gedrag geremd of zelfs gestopt wordt. Ook een relatief kleine gemeente als Bernheze heeft daar een bijdrage in te leveren. Waar blijft bijvoorbeeld de door de gemeenteraad gevraagde fietsstraat die de rand van Heesch verbindt met het dorpscentrum, zodat fietsen aantrekkelijker wordt dan het nemen van de auto?

We zijn op de goede weg waar het gaat om energieopwekking. Maar in het veranderen van het gedrag van mensen en het inzetten op besparing hebben we nog veel werk te verzetten. De beste manier om kosten te besparen en minder afhankelijk te worden van Russisch gas is besparen. Vorig jaar nam deze gemeenteraad een motie aan om een campagne te starten die duurzaam gedrag moet stimuleren. Is het niet tijd om die alsnog uit te gaan voeren? Beter laat dan nooit.  

In het gezonder maken van onze leefomgeving is ook een belangrijke rol weggelegd voor de agrariërs in onze gemeente. Onze kleine gemeente is groot in het produceren van voedsel. Maar dat eist zijn tol. De uitstoot van de agrarische sector is groot, ondanks alle inspanningen die boeren al jaren plegen om deze uitstoot te verkleinen. 

Onze gemeente mag dan wel niet direct naast een natura-2000 gebied liggen, de impact op onze natuur is er niet minder om. De komende jaren gaan veel vragen van onze boeren. Als gemeente kunnen we hen de helpende hand bieden. Maar wat Progressief Bernheze betreft alleen als dat leidt tot een gezondere leefomgeving. Dat kan niet zonder een verkleining van de veestapel. Miljoenen dieren op ons kleine stukje grond, dat is kei ongezond voor mens, dier en planeet. 

Wanneer gaan we nou écht werk maken van betere water-, bodem- en luchtkwaliteit? Met D66 hebben wij een amendement voorbereid. 

De meest vreemde dieren die in onze gemeente wonen zijn misschien wel in deze raadszaal te vinden. Wij, mensen. 

Wij wonen met veel plezier in onze dorpen. Het is goed leven, wonen en werken hier. Dat is ook de reden dat veel jongeren en ouderen graag in onze dorpen willen blijven wonen. Maar dat is met de huizenprijzen van de laatste jaren niet zo gemakkelijk meer.

In de woonvisie hebben we met elkaar lef getoond en grote ambities beschreven waar het gaat om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen. We hebben talloze instrumenten gevonden die ons kunnen helpen om die doelen te bereiken. En nu moeten we die instrumenten als de wiedeweerga gaan gebruiken.

Maar de ambitie van dit bestuursprogramma voor de woningmarkt komt niet verder dan het verder ontwikkelen van instrumenten. Dat zijn niet de ontwikkelingen waar mensen in kunnen wonen. Met dit tempo gaan we nergens komen. En daar zijn jong en oud dan mooi de dupe van. Dus college, wanneer krijgen de eerste Bernhezenaren de sleutel van hun tiny house?

In dit bestuursprogramma lijkt ‘visie’ het toverwoord. Goede acties worden in bijna ieder hoofdstuk verstopt achter nog op te stellen visies. Dat is zonde. Er zijn zoveel mooie dingen die we als gemeente nu, vandaag, voor mensen kunnen doen. Acties die zorgen voor meer betaalbare woningen, voor minder financiële problemen en voor meer gemeenschapszin. 

Laten we de ruimte nemen om daarmee direct aan de slag te gaan. Ook als de visie nog niet op papier staat. Want papier kan het zich veroorloven om geduldig te zijn, mensen in de knel kunnen dat niet. Dank u wel.