fbpx
Menu Sluiten

Onze reactie op de begroting

Op donderdag 31 oktober heeft fractievoorzitter Ellen Neelen namens Progressief Bernheze de algemene beschouwing bij de begroting uitgesproken. De algemene beschouwing is de reactie van een politieke partij op hetgeen het college voorstelt in de nieuwe gemeentebegroting. Progressief Bernheze heeft de beschouwing aangegrepen om aandacht te vragen voor de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen.

Ellen begon de beschouwing met een terugblik op het afgelopen jaar: ‘Als ik terugkijk, zie ik dat we ons als gemeenteraad op een paar dossiers niet van onze beste kant hebben laten zien. Het zonnepark op Heesch-West, de tennisbanen in Loosbroek en de migrantenhuisvesting in de Koffiestraat zijn stuk voor stuk voorbeelden waarbij onze inwoners zich niet of onvoldoende gehoord voelden. Dat terwijl we als gemeenschap voor een aantal opgaven staan die we alleen samen met inwoners aan kunnen’.

Met die opgaven doelt Ellen ondermeer op de klimaatopgave en de energietransitie: ‘De duurzaamheisopgave moet een gezamenlijke opgave worden, waarin iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Daarom moeten we als gemeente laten zien wat we al doen, moeten we concreet maken wat er nog moet gebeuren én moeten we een gemeentebrede dialoog met inwoners, organisaties en bedrijfsleven gaan starten om draagvlak te krijgen voor de maatregelen die zo hard nodig zijn’.

Maar het creëren van draagvlak moet verder gaan dan het duurzaamheidsdossier, besluit Ellen: ‘Ook in andere dossiers moeten dialoog en samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven opgezocht worden. Als we voor bedrijventerrein Heesch-West terug moeten naar de tekentafel, moet dat wat ons betreft in samenspraak met de inwoners gebeuren. En als we de integrale toegang tot de zorg willen verbeteren, moeten professionals, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven daarin meegenomen worden’.