fbpx
Menu Sluiten

Naar een toekomstbestendig Bernheze

De gemeente Bernheze staat voor ingrijpende keuzes. Terwijl de ambities en wensenlijstjes uitpuilen, dreigt een tonnen-groot financieel tekort in de begroting voor de komende jaren. Gemeenteraad en college staan voor ingrijpende keuzes om de gemeentefinanciën toekomstbestendig te maken. Daar willen we als Progressief Bernheze in meedenken, en richting aan geven. Daarover ging Ellen Neelen’s eerste termijn in het debat over de kadernota, de voorloper op de begroting.

Het op orde brengen van de gemeentefinanciën zal een moeilijke opdracht zijn. Voor ons gevoel zijn we, na de vorige bezuinigingsronde, de basis nog op orde aan het brengen. We moeten jaarlijks meer geld vrij maken voor personeel om ons dienstverleningsniveau op peil te houden. Kunnen we het ons dan wel veroorloven om te gaan bezuinigen?

Progressief Bernheze wil een betrouwbare partner zijn en de discussie aan gaan. Om die discussie op te starten, willen wij op 3 thema’s een aantal punten benoemen die ons aan het hart gaan.

Voor ons is het essentieel dat onze gemeente de inwoners vaker centraal gaat stellen. Dat betekent dat wij niet willen bezuinigen op het sociaal domein, dorpsraden, verenigingen en burgerinitiatieven. Sterker nog, hier en daar is er extra geld nodig om ambities waar te maken. Een toekomstbestendig dorpshuis in Heesch kan wat ons betreft op financiële steun rekenen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat Bernheze grote stappen blijft maken op het thema duurzaamheid en in de energietransitie. We moeten voldoende geld blijven vrijmaken om actief invulling te geven aan klimaatadaptieve maatregelen en het bijplanten van bomen. Ook hebben we een enorme opdracht te vervullen waar het gaat om het meenemen van onze inwoners bij onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Tot slot is het voor ons belangrijk dat we meer concrete aandacht schenken aan de transitie van de landbouw. We kennen vele mooie ver gezichten, maar vinden het hoog tijd voor concrete acties. Wij willen alleen investeren in begeleiding van agrariërs wanneer dat bijdraagt aan onze doelen: een landbouw die beter voorbereid is op de toekomst: duurzamer, gezonder en met minder vee.

> Onze volledige eerste reactie bij de kadernota is hier te lezen.