fbpx
Menu Sluiten

Geslaagde enquête ‘Aangenaam fietsen’

Hoewel nog niet helemaal afgerond mag de enquête die Progressief Bernheze de afgelopen tijd in onze gemeente gehouden heeft over de veiligheid van het fietsverkeer een groot succes worden genoemd. Met ruim 400 ingevulde enquêteformulieren is een goed beeld ontstaan waar het gaat om de fietsbewegingen en fietservaringen in Bernheze. 

Het fietsgebruik blijkt tamelijk groot. Zo worden in verreweg de meeste gevallen de dagelijkse boodschappen met de fiets gedaan, ruim 10% minder met de auto. Naast voor boodschappen wordt de fiets het meest gebruikt voor visites en voor recreatie en sport.  Van de geënquêteerden gebruikt een derde de fiets meer dan zeven keer per week. 

Tot de grootste ergernissen mogen worden gerekend het gebrek aan fietspaden, de slechte staat van de fietspaden en bermen en het gedrag van andere verkeersdeelnemers, zoals telefoongebruik, te hard rijden, niet bellen door E-bikers bij inhalen en niet in de laatste plaats de handhaving.  

Negatieve uitschieters hier zijn ook de situatie in ’t Dorp in Heesch, de kruising Hooghstraat-Nistelrodeseweg, eveneens in Heesch, de nieuwe verkeersgeleiders in de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther alsook het zwaar verkeer door de kern van Heeswijk-Dinther. In Nistelrode zijn de (fiets)situaties in en rond Laar en in Weijen een heet hangijzer.

Door een aantal geënquêteerden zijn diverse oplossingen voor verkeerssituaties aangedragen. Suggesties die meegenomen zullen worden in een verdere uitwerking en verfijning van de resultaten. De werkgroep ‘Aangenaam fietsen’ van Progressief Bernheze hoopt in september met een uitgebreide tussenrapportage te komen. In de daarop volgende maanden zullen in samenspraak met verkeersdeskundigen uitgebreide analyses en daaruit volgend aanbevelingen worden gedaan die naar verwachting in de loop van december in een eindrapport zullen worden gepresenteerd.

Dan hoopt de werkgroep toch vooral ook nog de mening van scholieren te kunnen vermelden. Het is een belangrijke groep om zorg te hebben voor verkeersveiligheid. Er is veel scholierenverkeer van en naar omliggende plaatsen als Uden, Veghel en Schijndel. Ze volgen routes die om extra aandacht vragen.

De werkgroep ‘aangenaam fietsen’ roept de scholieren dan ook op om hun ervaringen te delen met de werkgroep via http://www.progressiefbernheze.nl/aangenaamfietsen.