fbpx
Menu Sluiten

Een mooi en gezond buitengebied

Onze gemeente heeft een groot buitengebied. Tussen onze vijf kernen ligt een uitgestrekt gebied met landbouw, natuur en hier en daar ook woningen. In ons buitengebied gebeurt ook veel. Er wordt gewerkt, gerecreëerd, gewoond en geleefd. En dat heeft heel veel invloed op hoe ons buitengebied er uit ziet. Denk daarbij onder andere aan de plastic kappen die bij teelt gebruikt worden. 

De komende weken praat de gemeenteraad, mede op initiatief van Progressief Bernheze, over de normen die onze gemeente wil hanteren bij gebruik van deze zogenoemde ‘teelt ondersteunende voorzieningen’. We snappen dat boeren hun oogst zo goed mogelijk willen beschermen. Anderzijds willen we niet dat ons hele groene buiten gebied onder het plastic en de houten constructies verdwijnt. 

Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. In het ene gebied kan meer dan in het andere. In een gebied met veel natuurwaarden kan minder dan in een gebied waar landbouw de boventoon voert. Maar ook in landbouwgebied zullen we grenzen moeten stellen om te voorkomen dat in ons buiten gebied meer plastic dan groen te zien is. 

Een hele klus voor de gemeenteraad waarbij op allerlei manieren kennis en expertise vergaard is. Belanghebbenden werden opgezocht, locaties bezocht en uiteindelijk zal er een besluit worden genomen. Progressief Bernheze kiest voor een mooi en gezond buiten gebied waar we natuurwaarden respecteren.