fbpx
Menu Sluiten

Een gezond 2023?

Zaterdag 14 januari stond er een artikel in het Brabants Dagblad over onderkoelde ouderen op de spoedeisende hulp. Blijkbaar is er een toename van kwetsbare ouderen die na een val onderkoeld (omdat de thermostaat laag of uit staat) in het ziekenhuis terechtkomen. Opvallend genoeg wordt dit beeld in Noordoost-Brabant niet herkend. Zou dat komen omdat in er Noordoost-Brabant meer kleine kernen zijn en dus misschien het sociaal vangnet groter is?

Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat met de toenemende zorgbehoefte de druk op de familie (mantelzorg) toeneemt. Ook het belang van vrijwilligers die hierbij ondersteunen zal nog verder toenemen. Deze week spreken we in de commissie Maatschappelijke Zaken over het nieuwe gezondheidsbeleid. Het gaat dan over een brede kijk op gezondheid waarbij het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, ligt.

Maar voor heel veel mensen geldt dat ze het zelf in hun eentje niet redden. Zij hebben daar hulp bij nodig. Gelukkig hebben we in onze gemeente veel vrijwilligers die deze hulp kunnen bieden. Het wordt tijd dat we die organisaties en initiatieven eerder en beter gaan betrekken bij het maken van nieuw beleid. Alleen dan zien we wat nodig is in onze gemeente en alleen dan kunnen we de keuzes maken die nodig zijn om onze inwoners ook echt te helpen. Dus namens Progressief Bernheze zal ik er wederom op aandringen om onze blik naar buiten, naar de samenleving te richten en pas daarna de keuzes voor nieuw beleid te maken.