fbpx
Menu Sluiten

Droog en nat

De klimaatverandering gaat sneller dan ik had gedacht. Al drie jaren achter elkaar ben ik mijn tuin in het voorjaar meer aan het sproeien dan mij lief is. Doe ik het niet dan zie ik geen bloemen, vlinders en hommels op mijn erf. Ik ben bang dat het voortaan altijd zo in het voorjaar zal zijn. 

Vasthouden, bergen, afvoeren
Twintig jaar geleden hebben wetenschappers al richting de politiek aangeven dat een bijstelling in het waterbeheer in Nederland nodig is om verdroging van landbouwgronden en natuurgebieden tegen te gaan. Het waterbeheer is gericht op het snel afvoeren van het te veel aan neerslag. Vele diepe sloten zorgen voor een snelle afvoer van het water. Regenwater krijgt geen tijd in de grond te zakken om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit moet veranderen want grondwater is ook nodig voor drinkwater voor toekomstige generaties. Regenwater moet de tijd krijgen in de grond te zakken en in waterbergingsgebieden op te slaan. Wat dan nog over is mag naar de Maas. 

Bestuurskracht
In de jaren negentig waren er jaren met grote wateroverlast. In het rivierengebied zijn dorpen ontruimd vanwege de kans op dijkdoorbraken. De politiek was ineens wakker. Vele projecten zijn daarna uitgevoerd om water meer ruimte te geven om de kans op overstromingen te verkleinen.

Het is nu aan de politiek om de maatregelingen uit te voeren om de verdroging tegen te gaan. Is dit zoveelste droge voorjaar geen reden om visie, daadkracht en lef te tonen?