fbpx
Menu Sluiten

Dillema’s

Zorgvuldigheid tegenover snelheid, natuur en landschap tegenover zonneparken. Deze dilemma’s stonden in de raadsvergadering van afgelopen donderdag centraal bij de bespreking van de beleidsnota zonne-energie. Vooral de afweging tussen natuur en landschap tegenover zonneparken is een lastige voor onze partij. We vinden het namelijk harstikke belangrijk dat er duurzame energiebronnen zoals zonne-energie komen. Maar ook natuur, landschap en ons prachtige buitengebied willen wij graag behouden.

We zullen eraan moeten wennen: ons buitengebied gaat er de komende jaren anders uitzien. Er zullen zonneparken en windmolens verschijnen. Dat is goed en hard nodig om in onze energiebehoefte te voorzien. Maar tegelijkertijd moeten we goed nadenken waar we onze natuur en landschap belangrijker vinden. Daarom mogen er in de beekdallandschappen, de Berkt en Venhof, geen zonneparken komen. Wij hadden graag meer natuurgebieden, zoals De Maashorst, willen beschermen zodat daar geen zonneparken komen. Maar dat is helaas niet gelukt.

Wat wél gelukt is, is dat we als gemeenteraad de vinger aan de pols blijven houden bij de plaatsing van zonnepanelen op land. Het college stelde voor om, voor een snellere procedure, de gemeenteraad hier niet meer in te betrekken. Maar omdat de plaatsing van zonnepanelen op land veel effect heeft op de leefomgeving en daarom vaak veel reacties oproept, vinden wij het belangrijk om hier als gemeenteraad bij betrokken te blijven. Zo kunnen we er bijvoorbeeld op toezien of onze inwoners goed betrokken worden bij de komst van zonneparken. En zo kunnen we uiteindelijk alsnog aan de rem trekken als we vinden dat natuur en landschap belangrijker zijn.