fbpx
Menu Sluiten

Delen in de wind

Zonder drastische maatregelen krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Als we niet opschieten is de snelle verandering van ons klimaat niet meer tegen te gaan. Daarom wil Progressief Bernheze onze gemeente samen met inwoners in rap tempo groener, gezonder en duurzamer maken.

Dat willen we doen met kleine acties zoals het aanleggen van meer groene parken in de dorpen of het scheiden van afval. Maar ook grote acties zullen nodig zijn. Zo vraagt een groene toekomst onder andere om een andere manier van energieopwekking.  

We moeten grote en kleine daken gaan benutten om zonnepanelen te plaatsen én op zoek naar de beste locatie voor het plaatsen van windmolens. Alleen het plaatsen van zonnepanelen op daken is namelijk onvoldoende om de steeds groter wordende energievraag op te vangen.

Daarom wil Progressief Bernheze dat de gemeente op zoek gaat naar de beste locatie voor de bouw van windmolens. We zoeken naar de locatie met de beste balans tussen lusten en lasten. Heesch-West is daarbij niet uitgezonderd.

Bij projecten voor energieopwekking, zoals de bouw van een windmolen of de aanleg van een zonnepark, moet er ruimte zijn voor inbreng uit de omgeving én participatie door de omgeving. Inwoners moeten serieus de gelegenheid krijgen om mee te praten over de inrichting van het gebied en moeten de mogelijkheid krijgen om te delen in de opbrengsten.  Aan initiatieven waarin omwonenden niet kunnen meedoen, wordt wat ons betreft geen medewerking verleend.