fbpx
Menu Sluiten

De verkiezingen

Ook in onze gemeente is door veel kiezers bij de verkiezingen grote ontevredenheid uitgesproken. Wij, Progressief Bernheze, begrijpen dat goed. Terecht wordt opgestaan tegen een landsbestuur dat al vele jaren onmachtig blijkt om de grote problemen op te lossen. Sterker; op tal van terreinen is de situatie oneerlijker en onrechtvaardiger geworden. De rijken worden steeds rijker, de armen raken steeds verder achterop. Nederland is op allerlei Internationale lijstjes achteruit gekacheld. Samengevat in de Europese statistieken dat ons land in 2022 uit de top 3 van meest “gave” landen is verdwenen, de koortsachtige woorden van Rutte om dat gave beeld in stand te houden ten spijt.

Zoals u weet bestaat Progressief Bernheze onder meer uit leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De voornemens van de samenwerking tussen deze partijen waren duidelijk. Het terugdringen van de armoede, het minimumloon naar zestien euro, gratis kinderopvang en duidelijke klimaat- en milieumaatregelen. 

Vele zaken worden landelijk geregeld, maar dat betekent niet dat we er als lokale politiek geen invloed op kunnen uitoefenen.  Wat ons betreft staan de lijntjes die we naar “Den Haag” hebben roodgloeiend. Op lokaal niveau zullen we in de komende tijd met nog meer kracht en inspanning opkomen voor uw belangen, ons hard maken voor voldoende woningen, goede sociale voorzieningen, voor begeleiding van mensen die in de knel zitten en om werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen te halen.  Bernheze kan op ons rekenen.