fbpx
Menu Sluiten

De tennisbanen in Loosbroek

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bernheze gedebatteerd over het plan van de werkgroep ‘Sport in Loosbroek’ om tennisbanen in Loosbroek te realiseren. Fractievoorzitter Ellen Neelen gaf in de raadsvergadering, namens Progressief Bernheze, haar visie op het plan en het doorlopen proces.

“Voorzitter, 

Voor ons ligt een complex dossier, tot stand gekomen na veel discussie. Een te lang proces en geen goed proces, dat uiteindelijk ook nog voor verdeeldheid heeft gezorgd in Loosbroek. 

Progressief Bernheze gunt Loosbroek haar tennisbanen, laten we dat voorop stellen. En dat uiteindelijk een heel sportcomplex wordt omgebouwd, terwijl het uitgangspunt was om alleen tennisbanen te realiseren, is vreemd, maar daar kunnen we overheen stappen. Het wordt uiteindelijk een duurzaam sportpark. Wij zien de onzekerheden in de exploitatie. Maar wij vinden ook dat SIL duidelijk aangeeft dat zij verantwoord uit mogen gaan van meer gebruikers. En wij zijn bereid om dat aan te nemen. Wij waarderen de inzet die gedaan is en vinden de omni sportvereniging een goed initiatief.

Maar onderweg is er in dit proces veel misgegaan. 

Onze Gemeenteraad heeft op diverse momenten geprobeerd bij te sturen op het proces. Meerdere malen is aangegeven dat men wil gaan voor een simpele uitvoering van tennisbanen, in goede dialoog met omwonenden. Zo hebben wij het als raad ook opgenomen in ons amendement van juni 2019. 

Toch hoorden we al op verschillende momenten en zeker tijdens de behandeling van dit dossier in de commissie MZ, dat dit niet zo is opgepakt. Daar balen wij van.

Voorzitter, in deze laat Progressief Bernheze een zorgvuldige dialoog zwaarder wegen dan het uiteindelijk resultaat. Wij vinden het van essentieel belang dat onze inwoners met respect worden behandeld en serieus genomen worden. Dat is in dit proces helemaal niet goed gegaan. Wij zijn er van overtuigd dat het plan dat omwonenden omarmen, scenario A, vanaf het begin als serieus alternatief was uitgewerkt, dat dan het proces heel anders had kunnen lopen. Met meer respect voor elkaars standpunten, met een duidelijke onderbouwing en een dialoog op basis van feiten en argumenten. Dan was deze verdeeldheid in Loosbroek waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest.

De werkgroep ‘Sport in Loosbroek’ heeft hier een cruciale rol in gespeeld, maar heeft ook wel erg veel, te veel, verantwoordelijkheid op haar bordje gekregen. Het college van burgemeester en wethouders had hier meer regie moeten pakken. Het college had hier het algemene belang, en de zorg voor alle inwoners van Loosbroek, te vertegenwoordigen. Toen de verhouding tussen de werkgroep en de omwonenden verstoord raakte, had u in moeten grijpen. U bent er voor alle partijen. Dat schrijft u ook in uw coalitieakkoord: Samen door! Nou, dat ziet Progressief Bernheze hier niet terug.

Wéér een dossier waar de samenwerking met onze inwoners zwaar onder de maat is. Wij worden er verdrietig van. We willen de hand ook wel in eigen boezem steken: wij hadden als raad op diverse momenten veel kritischer en scherper moeten zijn: bij de start (de eerste motie), bij de werkbijeenkomst in december 2018 en bij ons besluit van juni 2019. Hopelijk leren we er allemaal van. 

En omdat we de zorgvuldige dialoog zwaarder laten wegen dan het uiteindelijke resultaat, zullen we tegen dit voorstel stemmen. Progressief Bernheze is er nog niet van overtuigd dat dit plan het beste plan is voor alle inwoners van Loosbroek”.