fbpx
Menu Sluiten

De raad werkt door

Onze dorpen worden ongekend hard getroffen door het Coronavirus. Het virus pleegt niet enkel een aanslag op de gezondheid van velen, maar doet ook iets met ons als samenleving. Iedereen is op zoek naar een manier om zijn leven ook in deze tijd zo goed mogelijk in te richten, aandacht te hebben voor familie en vrienden en een boterham op tafel te kunnen brengen.

Ook als gemeenteraadslid is het een tijd van zoeken. Enerzijds willen we bestuurders graag de ruimte geven om deze gezondheids- en economische crisis daadkrachtig te bestrijden. Anderzijds worden in crisistijd veel belangrijke besluiten genomen die vragen om een kritische blik van de gemeenteraad.

Tegelijkertijd wordt er door bestuurders en ambtenaren ook hard gewerkt aan de reguliere gemeentelijke taken. Nog steeds worden er plannen gemaakt voor het bouwen van woningen, de ontwikkeling van een industrieterrein en de aanleg van tennisbanen. Ook al die dossiers vragen om een gemeenteraad die actief meekijkt, praat en besluit. Dat is immers waarvoor de gemeenteraad gekozen is. Een positie die ook in crisistijd niet verwaarloosd mag worden.

Het is daarom ook dat de gemeenteraad zoveel als mogelijk door probeert te werken, hetzij op aangepaste wijze. Zo zijn commissievergaderingen de afgelopen cyclus vervangen door een schriftelijke ronde, en werd de raadsvergadering niet fysiek gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis maar digitaal vanuit de 23 verschillende huiskamers van de gemeenteraadsleden. En ondertussen blijven we het college bestoken met vragen over actualiteiten en zorgen van inwoners. 

Ook de komende tijd zal de gemeenteraad haar werkzaamheden nog niet op de normale manier kunnen uitoefenen. We zullen samen blijven zoeken naar manieren om de werkzaamheden van de gemeente toch door te laten gaan, en aandacht te hebben voor wat er speelt in onze dorpen. Tegelijkertijd beseffen we ons dat niet ieder dossier zich goed leent voor digitale besluitvorming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dossiers waarbij heel veel inwoners betrokken zijn die ook hun zegje willen doen bij de gemeenteraads- en commissieleden. Soms zullen dossiers dan toch ook uitgesteld moeten worden, in het belang van het voeren van een zorgvuldige procedure.

Zo zorgen we er samen voor dat de gemeenteraad in positie blijft om namens alle Bernhezenaren het goede te doen voor onze gemeente en haar inwoners.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeenteraad in crisistijd, of over hoe de gemeente handelt in crisistijd? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Afgelopen maandag was Jesse te gast bij het D-TV nieuws om te vertellen over de werkzaamheden van de gemeenteraad in crisistijd.