fbpx
Menu Sluiten

Zaaien in plaats van maaien

Op de bijeenkomst ‘Onderhoud bermen’ leerden wij dat er ruim 900 kilometer berm ligt in ons buitengebied. Hoewel een berm, een strook grond langs een weg, voor de meeste mensen weinig boeiend is, zie ik mogelijkheden. De berm wordt vaak slechts gezien als verkeers- of wegenbouwkundig gegeven, maar zo een enorm aantal meters grond biedt kansen. 

De gemeente is gelukkig al mooi begonnen met bloeiende bermen inzaaien en mensen hiervoor warm te laten lopen. De tijd van klakkeloos maaien is gelukkig voorbij. We weten inmiddels dat de bijen-en insectenpopulaties drastisch afnemen en wellicht wil niet iedereen deze diertjes binnen, ze vormen wel de basis van een heel eco- systeem waarbinnen ze eten, gegeten worden en zorgen voor bestuiving zonder welk ons landschap en voedselketen erg schraal zullen worden. 

Ook vogels, egels en andere zoogdieren leven van en in de berm. We zouden deze dus kunnen gaan zien als verbinding of omlijsting van de overheersende monotone cultuur van gras en mais planten. 

September is een mooie zaaimaand. De kleine investering die gedaan wordt in zaad, kruiden- en bloemenmengsels kan zich eenvoudig en gratis vertigvoudigen. Wellicht een idee om met scholen en liefhebbers zaad te winnen voor komende jaren op andere locaties en zodoende een hoop te weten te komen over hoe de natuur op een postzegel zo mooi kan werken én de biodiversiteit kan vergroten. Wat blijft het toch een mooi woord!