fbpx
Menu Sluiten

Wonen en zorg

Er is een woondeal gesloten door de gemeenten en woningcorporaties in Noordoost-Brabant. In de deal is vastgelegd hoeveel woningen er gebouwd gaan worden tot en met 2030. Voor Bernheze worden er dat 2.500 stuks. Twee derde van de woningen gaat bestaan uit betaalbare woningen, waarvan iets minder dan de helft bestemd is voor sociale huurwoningen. Ongeveer 40 procent is bedoeld voor de middeninkomens. Er gaat gebouwd worden voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, ouderen en statushouders. 

Er zijn echter nog veel hobbels te nemen voordat deze woningen er staan, zoals de stikstofkwestie, beperkte energie en personeelstekort. Maar hebben we dan uiteindelijk ook echt staan wat voor de nabije toekomst belangrijk is? Zijn er ook speciale woningen opgenomen voor begeleid wonen voor mensen met een beperking en wordt er aan mantelzorgwoningen gedacht?

Wat gaat er voor ouderen gebouwd worden? In de toekomst hebben we voor hen wellicht ook andere woonvormen nodig, dan alleen wat extra seniorenwoningen in de buurt. Vanwege de huidige en verwachte toekomstige krapte op de markt van zorgmedewerkers, is er behoefte aan woonvormen, waarbij minder professionals nodig zijn. Woonvormen waar meer en gemakkelijker in samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers gezorgd kan worden. Manieren van samenwonen wellicht waarbij ouderen ook elkaar kunnen helpen. Of woningen waarin jongeren en ouderen samenwonen en voor elkaar zorgtaken op zich nemen. Een goede doorstroom van ouderen naar nieuwe voor hen geschikte woonvormen maakt ook woningen vrij voor jongeren. 

En overigens: Laten we ook toekomstbestendig bouwen.