fbpx
Menu Sluiten

Schriftelijke vragen over Heesch-West

Vandaag heb ik, namens de fractie van Progressief Bernheze, schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. De vragen gaan over de onderzoeken die de komende maanden extra gedaan moeten worden naar hoe bedrijventerrein Heesch-West eruit moet komen te zien.

Op 10 oktober heeft de commissie MER, een commissie die onafhankelijk adviseert over de inhoud en kwaliteit van onze onderzoeken, namelijk geoordeeld dat de drie gemeenten die samenwerken heel veel goed onderzocht hebben, maar ook een aantal steken hebben laten vallen. 

Zo hebben de gemeenten volgens de commissie bijvoorbeeld niet serieus genoeg in beeld gebracht op welke verschillende manieren het bedrijventerrein ingericht kan worden om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Onderdeel daarvan is ook dat in beeld wordt gebracht of de locatiekeuze voor windmolens, en überhaupt de keuze voor de windmolens in dit gebied, wel een goed overwogen keuze is.

Voor een zorgvuldige afweging van belangen door de gemeenteraad is het belangrijk dat op een goede manier uitvoering wordt gegeven aan de adviezen die de commissie MER gedaan heeft. Alleen als alternatieven voor bijvoorbeeld de indeling van het terrein serieus bekeken, overwogen en beschreven zijn, kunnen wij als gemeenteraad een goed besluit nemen over dit terrein. We willen kiezen voor het beste plan, en daarvoor moeten alternatieven wel goed in beeld gebracht zijn.

Daarom vragen wij het college duidelijk te maken hoe de gemeenten de komende maanden aan de slag gaan met dit advies, en wie daarbij betrokken gaan worden. Gaan de gemeenten de huidige plannen beter onderbouwen, of zijn zij ook bereid nieuwe alternatieven serieus te overwegen en de plannen te herzien als dat goed en nodig blijkt? 

Wat Progressief Bernheze betreft gaan de samenwerkende gemeenten de komende maanden serieus aan de slag met de adviezen en worden alternatieven die mogelijk minder overlast geven echt onderzocht en overwogen. Daarbij is wat ons betreft ook ruimte voor inspraak van gemeenteraad en omwonenden. Wie weet welke kansen en scenario’s zij zien om tot een bedrijventerrein te komen dat echt van toegevoegde waarde is voor onze gemeente.