fbpx
Menu Sluiten

Kogelvrij

In ons buitengebied waar ruimte schaars wordt, diversiteit afneemt en grond gedomineerd wordt door maïs en gras voor de intensieve veehouderij, proberen wilde dieren naast de mens te overleven. Duidelijk wordt hoe moeilijk dat is ook zonder een extra horde als de jacht.

De jacht is een bizar fenomeen. De een noemt het een sport (al weet de tegenpartij daar niets van), de ander plezier en weer een ander noodzaak. Jagers noemen zich wild-of faunabeheerders en schieten op konijnen, duiven, hazen, fazanten en eenden. Dit noemen zij schade bestrijden, de jager heeft een mooi vocabulaire. 

Daarnaast is er nog afschot; dieren als de vos en gans mogen middels vrijstelling gedood worden. Maar er zijn helemaal nooit teveel dieren! Als de natuur niet door ons verstoord werd, zou deze in balans blijven en regelen prooi- en roofdieren, voedselaanbod, ruimte, ziektes en andere elementen zichzelf. Het schieten en opjagen, alles onder het mom van beheer, is volslagen onethisch en onnodig. Bovendien heeft de jacht helemaal geen baat bij beheer, van de hobby blijft dan immers niks meer over.

In Noord-Brabant alleen zijn in 2018 157.437 (getelde) onschuldige dieren geschoten, nog naast de aangeschotenen en stroperij, van totaal landelijk 300.000 dieren. Onbegrijpelijk.

Wij hebben deze dieren helemaal niet nòdig voor ons voedsel. Sterker nog, de overgebleven opgejaagden zijn nu nog schuwer, hun ritme is verstoord en er is onrust ontstaan. Dit heeft niets met beschermen van doen. Jagen is voor de lol en is een hobby met een machtige lobby. Jagen richt ontzettend veel onnodig leed en schade aan. En daarnaast schrik je je elke keer weer rot bij elk schot en elke blaf, want de jager zeult ook onschuldige honden in aanhangbakjes mee.

Progressief Bernheze wil de jacht tot een minimum beperken. Daarom roepen wij agrariërs en de gemeente op hun gronden niet langer beschikbaar te stellen aan jagers, en roepen wij de provincie op om niet langer vrijstellingen te verlenen. De te verdienen centen wegen niet op tegen het leed dat aangericht wordt. 

Daarnaast vindt Progressief Bernheze dat Iedere vorm van ingrijpen door onafhankelijke mensen zonder banden met de jacht vastgesteld en geëvalueerd moet worden. Bij twijfel moet het dier het voordeel krijgen. We leven niet alleen en pas als alle andere middelen benut zijn om de vermeende schade te vermijden, kan er gedacht worden aan ingrijpen. Beleid moet daarom door onafhankelijke mensen met kennis opgesteld, gecontroleerd en uitgevoerd worden. En onze gemeente zou jaarlijks moeten rapporteren hoeveel dieren er door de plezierjacht gedood zijn.

Dieren, alle dieren, hebben het in Bernheze immers al moeilijk genoeg.

Reageren? reactie@progressiefbernheze.nl